I 1905 sto Lund skole klar. Den minste av 8 nesten identiske andre skoler i Ullensaker, for elever fra kretsene Lund, Wethal, Flindrum, Langbakk, Holt og Nafstad til innflytning. Ullensaker allmenning donerte tømmer til Lund og de andre 8 skolene. De ble bygget samtidig omkring i Ullensaker.

Wethal skole ble avsluttet fordi husmannsplassene ble etter hvert nedlagt og skolekretsen ble da omgjort. I 1902 var det kommet ny vei ved Lundsmoen, Kongsvingervegen. Da ble det lettere for folk å komme til skolen som var kretsens knutepunkt. Det var i ukedagene skole for barn mellom 7-14 år. To og to klasser sammen annen hver dag fra morgen til kveld. Ungene tok sykkelen- og beina fatt, med mat pakket i skoesker, bøker og kanskje treverk til sløyden i sekken, i flere kilometer for å komme seg på skolen.

En vanlig skoledag kunne være utfordrende for både store og små. Det skulle spinkes og spares. Valg- og stemmesedler ble brukt som kladdeark, læreren spisset blyantene for ungene og guttene måtte ha med trevirke til sløyd selv og jentene garn til stikkingen. Matpakken ble fortært i kontrollerte former med læreren eller lærerinnen i klasserommet. Gym var det ikke. Om vinteren tro elevene snøen for læreren så han slapp å måke selv, da han bodde i 2etg. på skolen. Ellers måtte de lære både regning, norsk, naturfag og kristendom. Høstferien ble lagt opp til når potetene var ferdige og skulle plukkes.

Søndagene var det søndagskole, annenhver måned gudstjeneste og til alles glede juletrefest hvert år. Da kom folk i bil og noen med hest og slede i finstasen for å gå rundt treet.

Lund skole var viktig. Her fikk ungene distriktslegen og tannlegen på besøk 1 gang i året. Det ble laget i stand og lagt til rette for undersøkelser i en krok. Dette var gratis og bra for mange fattige familier. Da det hendte det var tannverk og dårlig syn blant flere av ungene. Det var mange som også fikk struma på grunn av lite tilgang på fisk.

De to siste årene av krigen var skolen okkupert av tyskerne. En av lærerinnene bodde på en av gårdene og tok ungene med deg hjem på gården for å ha undervisningen der. Mange av soldatene var godsinnede. De kom på gårdene med russiske fanger for å be om mat, og noen av dem lekte med ungene i savn etter sine egne barn. Da krigen tok slutt kom norske polititropper fra Sverige i bilkortesje nedover Ingjersmyr og kastet sjokolade innpakket i smørpapir til ungene langs veien. Det var en gledens dag for alle!

Det var skole helt fram til 1983. Da var det blitt bygget ny barneskole på Borgen for hele kretsen.

Lund skole ble da gjort om til Grendehus. Det ble dannet et styre og de kjøpte Lund skole for 1kr. Det ble tinglyst at skolen tilhører grendeutvalget og med en avtale til kommunen om gjenkjøpsrett hvis de ikke klarer å drive den. Det ble utleie av lokalene til festlige lag og møter, og de to leilighetene i 2etg. til lærerne ble utleid. Det har også vært barnepark i noen år.

I dag er leilighetene fortsatt utleid og leieboerne fungerer som vaktmestere. Lokalene i 1 etg. blir utleid til sammenkomster, møter, konfirmasjon, jubileum, bursdager ute og inne, dåp m.m.

Åreppen 4h leier den gamle sløyd og vevstua (barne- og ungdomsorganisasjon).

Styret arrangerer flere arrangement i løpet av året for både liten og stor.