• 20 gjester er maks ant. inne i lokalene.
  • Alle arrangement må ha en person over 18 år som er ansvarlig og som ikke nyter alkohol under arrangementet.
  • Det må foreligge kontaktliste med navn og tlf.nr. på alle gjester, uansett alder.
  • Ved leie av lokaler kommer det et tillegg på 100kr. for bruk av smittevernsutstyr for rengjøring og klargjøring av lokalene.
  • Leietaker må selv holde antibac, såpe og tørkepapir til toalett til eget bruk.